Bæredygtig jordhåndtering

Vi skal tænke overskudsjord som en ressource og bruge den til gavn for både miljø, samfund og pengepung, som vi gør det med andre ressourcer.

Region Midt: Workshop 2 om regional jordhåndtering

Afholdes den 11. juni i Brande med fokus på bl.a. kommunale jordstrategier. Hent invitation med program

NORDROCS 2018

Afholdes den 3.-4. september i Helsingør med bl.a. dynamiske strategier og mobile laboratorier på programmet. Læs mere

Alene i hovedstadsregionen bliver der flyttet 7 – 10 millioner tons overskudsjord om året. Det er dyrt, og har konsekvenser for miljøet i form af drivhusgas, støj og partikelforurening, og transport igennem især by-områder påvirker trafikbelastningen og trafiksikkerheden negativt.

Men kan overskudsjorden håndteres på en anden og mere bæredygtig måde? Formålet med denne hjemmeside er at dele erfaringer blandt alle de, der arbejder med, og flytter jord og medvirke til bedre og billigere løsninger for den enkelte bygherre, entreprenørerne og samtidigt for samfundet.

Samfundsmæssigt er det ikke hensigtsmæssigt at anskue overskudsjord som et restprodukt fra bygge- og anlægsprojekter affaldsprodukt. Vi skal tænke jorden som en ressource og bruge den til gavn for både miljø, samfund og pengepung, som vi gør det med andre ressourcer. Overskudsjord kan i mange sammenhænge substituere knappe råstoffer og benyttes i alternative løsninger.

Denne hjemmesides visioner for fremtidens håndtering af overskudsjord er:

Alt dette vil medvirke til at reducere mængder og transporter af overskudsjord, ligesom behovet for råstoffer reduceres.

Planlægningen af en mere effektiv og bæredygtig jordhåndtering kan foregå i to niveauer:

  1. Et overordnet strategisk niveau som i høj grad påvirkes af de lokale myndigheder, blandt andet i form af lokalplaner og ved at skabe muligheder for lokal genanvendelse og udstikke strategiske retningslinjer for håndtering af jorden internt i kommunen. Her findes eksempler fra Vinge, Hillerød og Vordingborg.

  2. I de enkelte projekter. Desto tidligere jordhåndtering indtænkes i projektet, desto flere muligheder og alternative løsninger kan der skabes, og indarbejdes i forskellige stadier af projektet. Håndteringen af jorden styres gennem jordhåndteringsplaner, dels på strategisk niveau (se eksempler fra Helsingørmotorvejen, Frederiksberg og Novo Nordisk), dels gennem detaljering i projektet, som antal jordprøver, jordmodtagere og tilsyn (se eksempel på detaljeret jordhåndteringsplan).

I dag er det ofte et problem, at overvejelserne omkring overskudsjord dukker op alt for sent i projektforløbet, således at mulighederne er blevet væsentligt reduceret. Derudover er det i dag svært at få overblik over, hvilke muligheder der rent faktisk er og at få de gode ideer. Og endelig er det svært at gennemskue de økonomiske og miljømæssige fordele.

Tidlig planlaegning af jordhaandtering

Figuren illustrerer de 3 typiske faser i et bygge- og anlægsprojekt, sat op imod de 3 grundlæggende aktører i projektet. Det traditionelle projektforløb er vist i kasserne med de fuldt optrukne linjer, mens de stiplede udvidelser af kasserne viser de potentielle løsninger, som med fordel kan inddrages i et projektforløb. Det handler om at se muligheder ved at planlægge anderledes.

Figuren viser, at når håndteringen af jorden planlægges tidligere i projektforløbet, så der kan indarbejdes flere muligheder både for genanvendelse i projektet, og for alternative løsninger lokalt i nærområdet. Tidlig planlægning giver også mulighed for at lave alternative løsninger på jordhåndteringen, hvis projektets forudsætninger ændres (en kælder graves dybere, tidsplanen skrider osv.).

På denne hjemmeside er det muligt at få inspiration. Mange af eksemplerne og værktøjerne er skalérbare og kan anvendes til både store og små projekter: